Dotacje z urzędu pracy: garść faktów, o których możesz nie wiedzieć

Dziś publikujemy zbiór informacji na temat dofinansowania z urzędu pracy, o których możesz nie wiedzieć – zwykle są publikowane w długich regulaminach, które potencjalny beneficjent nie zawsze czyta. Oto kilka uwag, które pomogą Ci podjąć decyzję o finansowaniu biznesu z dotacji.

  1. Salon kosmetyczny nie może być otworzony pod adresem, pod którym funkcjonuje już pokrewna działalność – więc jeśli twój plan zakładał wzięcie dotacji i wydzierżawienie części lokalu od już funkcjonującego salonu, najprawdopodobniej nie będzie to możliwe. Czasem urzędy pracy zgadzają się na to, by gabinet tworzony z dofinansowania funkcjonował pod tym samym adresem co działalność o nieco podobnym profilu – np. studio wizażu może funkcjonować pod jednym dachem z gabinetem podologicznym – trzeba to jednak każdorazowo ustalać z urzędem pracy, by ustrzec się przed rozczarowaniem.

  2. Działalność gospodarczą należy rejestrować dopiero po podpisaniu umowy z urzędem pracy. Oznacza to, że samo listowne poinformowanie wnioskującego o pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku nie obliguje go do zakładania firmy. Rejestracja działalności gospodarczej następuje dopiero po dokonaniu niezbędnych formalności w urzędzie pracy. Jest to niezwykle istotne i w przypadku pomyłki (wcześniejszej rejestracji firmy) może przekreślić szanse na otrzymanie dofinansowania.

  3. Zakładając firmę w oparciu o dofinansowanie z urzędu pracy mamy obowiązek prowadzić ją nieprzerwanie przez 12 miesięcy, regularnie opłacając składki ZUS i regulując zobowiązania skarbowe wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej – to jest jasne chyba dla wszystkich potencjalnych beneficjentów. Rzadziej mówi się o tym, że przez tych 12 miesięcy jesteśmy zobowiązani również do informowania Urzędu Pracy o takich sprawach jak planowana zmiana adresu prowadzonej działalności, czy plan poszerzenia działalności o nowe usługi, jeśli są one określone za pomocą innego kodu PKD.

Na zakończenie artykułu dodamy od siebie, że z Urzędem Pracy jak najbardziej można negocjować istotne dla nas sprawy – więc jeśli dana kwestia nie jest ściśle ustalona przez regulamin wniosku, możemy postarać się o dołączenie aneksu do naszej umowy z urzędem. Przykładowo; jeśli we wniosku wpisaliśmy określone sprzęty, a w chwili otrzymania dofinansowania nie możemy ich zakupić z uwagi na to, że np. zostały wycofane z oferty, istnieje możliwość kupienia w ich miejsce innych urządzeń. Najważniejsze jednak, że do takich zakupów przystępujemy po wyrażeniu na to zgody przez Urząd Pracy i podpisaniu aneksu do umowy – nigdy bez ustaleń i dopełnienia niezbędnych formalności.

Dodaj komentarz