Kasa fiskalna w gabinecie

W 2015 roku wprowadzono w Polsce zmiany w zakresie obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Sprawdźmy co to oznacza dla nowych salonów kosmetycznych i fryzjerskich, które dopiero planują swój start.

Jeszcze w 2014 roku kosmetyczki i fryzjerki miały obowiązek zakupu kasy fiskalnej i rejestrowania za jej pomocą wszystkich transakcji dopiero po przekroczeniu 20 tys. zł przychodu w danym roku podatkowym. Od 2015 roku weszły nowe przepisy na mocy których salony fryzjerskie i kosmetyczne nie mogą korzystać już z tej ulgi.

Salon fryzjerski lub kosmetyczny, który ma zaplanowane otwarcie w 2016 roku, musi zatem zainstalować u siebie kasę fiskalną niezależnie od osiąganego przychodu. Obowiązek instalacji kasy powstaje w terminie do 2 miesięcy, które następują po miesiącu, w którym salon rozpoczął swoją działalność. Oznacza to, że jeśli salon rozpoczyna swoje działanie 1 stycznia 2016r., obowiązek instalacji kasy powstanie dopiero od 1 kwietnia tego samego roku.

Warto nadmienić, że kupując kasę fiskalną możemy ubiegać się o zwrot części kwoty przeznaczonej na jej zakup (ulga może objąć 90% wartości kasy, jednak nie więcej niż 700 zł). Chęć skorzystania z tej ulgi trzeba zgłosić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy. W tym celu trzeba zachować dowód zakupu kasy fiskalnej, jak również wywiązać się z obowiązku zakupu kasy w obowiązującym podatnika terminie. Kasę należy zafiskalizować, a następnie zgłosić ten fakt do naczelnika US nie później niż w 7 dni od dnia fiskalizacji.

Dodaj komentarz